UWAGA !!!

ZMIANA NUMERÓW TEFONÓW +48 (32)445 01 59

Procedura postępowania dla myjącego chłodni/izoterm.

1. Pracownik (myjący ) na stanowisku pracy obowiązkowo musi przebywać w odzieży ochronnej.

  • Okulary ochronne
  • Odzież ochronna
  • Buty olejoodporne z wkładką stalową ochronną
  • Rękawice ochronne

2. Myjący po otrzymaniu zatwierdzonego zlecenia mycia przez osobę przyjmującą w/w zlecenie , ma obowiązek zastosować tryb procedury mycia chłodni/izoterm.

3. Myjący ma obowiązek pomocy w bezpiecznym wjeździe chłodni/izotermy na stanowisko mycia.

4. Myjący i kierowca dokonuje oceny gotowości do umycia chłodni/izotermy.

5. Myjący dokonuje mycia według określonego zlecenia uzgodnionego ze zleceniodawcą.

6. Po dokonaniu mycia wspólnie z kierowcą dokonuje odbioru czystości umytych przestrzeni transportowych chłodni/izotermy. Kierowca i myjący potwierdza na druku zlecenia własnoręcznym podpisem prawidłowość procesu mycia i czystości chłodni/izotermy oraz ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji.

7. Myjący przekazuje w/w zlecenie osobie odpowiedzialnej za wystawienie certyfikatu czystości i pobranie należności za usługę.

8. Myjący ma obowiązek udzielić pomocy w bezpiecznym wyjeździe chłodni/izotermy ze stanowiska Myjni.

Możliwość podgrzania produktów w zbiornikach transportowych parą w zakresie +145°C 180 °C lub gorącą wodą w zakresie temperatur od +50°C do +85°C

Posiadamy własny parking i dwa stanowiska do podgrzewania produktów w zbiornikach transportowych możliwość wykonania usługi 24 h

Heating products in transport tanks steam 24 h

Heizung Produkte in Transportbehältern Dampf 24 h

KONTROLE WYMAZOWE ATP już w nasze firmie

Luminometr ATP

Test do weryfikacji skuteczności procesów mycia i dezynfekcji oraz do monitorowania stanu higieny maszyn, urządzeń, powierzchni produkcyjnych , zbiorników transportowych.

Wszyste prawa zastrzeżone ©. All right reserved