UWAGA !!!

ZMIANA NUMERÓW TEFONÓW +48 (32)445 01 59

Procedura postępowania na myjni cystern.

1. Po przybyciu do myjni kierowca ma obowiązek zgłosić się do biura, celem wypełnienia druku zlecenia mycia autocysterny. Kierowca musi okazać list przewozowy po ostatnim przewożonym produkcie, celem ustalenia technologii mycia. Druki zleceń mycia znajdują się w biurze myjni lub na stronie www.myjniacystern.pl. Kierowca ma obowiązek poinformować pracownika, przyjmującego zlecenie o ilości resztek przewożonego produktu, a znajdujących się w komorach przeznaczonych do mycia.

2. Po wypełnieniu druku zlecenia kierowca oczekuje w pojeździe na wjazd do myjni. Pracownik myjni podejdzie do pojazdu, poinformuje na które stanowisko ma wjechać kierowca i pomoże w bezpiecznym manewrze wjazdu na obiekt myjni. Obowiązkiem kierowcy jest przed wjazdem na stanowisko otworzyć górne pokrywy włazów cysterny, przeznaczonych do mycia oraz zawory dennych, chyba że produkt, który był przewożony w cysternie jest szkodliwy dla otoczenia i środowiska, np. wydobywają się opary poproduktowe. Bezwzględnie zabrania się otwierania zaworów końcowych i zdejmowania zaślepek na przewodach spustowych cystern.

3. Po wjechaniu na stanowisko myjni kierowca opuszcza pojazd i stanowisko do mycia cystern. Prosimy o zamykanie kabin samochodowych. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione bez opieki.

4. Po umyciu cysterny pracownik podejdzie i poprosi kierowcę o udanie się na stanowisko mycia, w celu dokonania odbioru czystości mytych komór transportowych cysterny. Kierowca ma prawo do kontroli czystości, otrzymać na żądanie przenośną lampę oświetleniową.

5. Po pozytywnym wyniku kontroli czystości zleconych do mycia komór transportowych kierowca wyjeżdża z myjni na parking i zgłasza się do obsługi, celem odbioru certyfikatu czystości umytych zbiorników transportowych autocysterny i reguluje należność za usługę.

6. W ramach mycia cysterny kierowca może skorzystać z 24 h parkingu, przylegającego bezpośrednio do myjni. PHU Everest II s.c. nie ponosi odpowiedzialności za pojazd pozostawiony na parkingu.

UWAGA Podczas przebywania na stanowisku mycia kierowca zobowiązany jest używać okularów oraz odzieży ochronnej. W przypadku nie zastosowania się do w/w regulaminu PHU Everest II s.c. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody lub uszczerbek na zdrowiu kierowcy.

Możliwość podgrzania produktów w zbiornikach transportowych parą w zakresie +145°C 180 °C lub gorącą wodą w zakresie temperatur od +50°C do +85°C

Posiadamy własny parking i dwa stanowiska do podgrzewania produktów w zbiornikach transportowych możliwość wykonania usługi 24 h

Heating products in transport tanks steam 24 h

Heizung Produkte in Transportbehältern Dampf 24 h

KONTROLE WYMAZOWE ATP już w nasze firmie

Luminometr ATP

Test do weryfikacji skuteczności procesów mycia i dezynfekcji oraz do monitorowania stanu higieny maszyn, urządzeń, powierzchni produkcyjnych , zbiorników transportowych.

Wszyste prawa zastrzeżone ©. All right reserved