UWAGA !!!

ZMIANA NUMERÓW TEFONÓW +48 (32)445 01 59

Procedura mycia chłodni/izoterm.

1. Po przybyciu na myjnie kierowca ma obowiązek zgłosić się do biura Myjni celem wypełnienia druku zlecenia mycia lub dezynfekcji chłodni/izotermy. Druki zleceń mycia znajdują się w biurze myjni. Kierowca ma obowiązek poinformować pracownika przyjmującego zlecenie o ilości resztek produktu, który był przewożony .

2. Po wypełnieniu druku zlecenia kierowca oczekuje w pojeździe na wjazd do myjni. Pracownik myjni podejdzie do pojazdu, poinformuje na , które stanowisko ma wjechać kierowca i pomoże w bezpiecznym manewrze wjazdu na obiekt myjni. Obowiązkiem kierowcy jest przed wjazdem na stanowisko otworzyć i zabezpieczyć przed zamknięcie drzwi tylne chłodni/izotermy, Po wjechaniu na stanowisko Myjni, kierowca opuszcza pojazd i stanowisko do mycia cystern. Prosimy o zamykanie kabin samochodowych. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione bez opieki.

3. Po umyciu chłodni/izotermy pracownik podejdzie i poprosi kierowcę o udanie się na stanowisko mycia w celu dokonania odbioru czystości mytych przestrzeni transportowych pojazdu. Kierowca ma prawo do kontroli czystości, otrzymać na żądanie przenośną lampę oświetleniową.

4. Po pozytywnym skontrolowaniu czystości zleconych do mycia komór transportowych kierowca wyjeżdża na parking i zgłasza się celem odbioru certyfikatu czystości umytych przestrzeni transportowych chłodni/izotermy i reguluje należność za usługę.

5. W ramach mycia chłodni/izotermy kierowca może skorzystać z 24 h parkingu przylegającego bezpośrednio do myjni. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za pojazd pozostawiony na parkingu.

UWAGA Podczas przebywania na terenie Myjni (stanowiska mycia) kierowca zobowiązany jest używać okularów oraz odzieży ochronnej. W przypadku nie zastosowania się do w/w/ regulaminu Myjnia Cystern i Zbiorników Transportowych nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody lub uszczerbek na zdrowiu kierowcy.

Możliwość podgrzania produktów w zbiornikach transportowych parą w zakresie +145°C 180 °C lub gorącą wodą w zakresie temperatur od +50°C do +85°C

Posiadamy własny parking i dwa stanowiska do podgrzewania produktów w zbiornikach transportowych możliwość wykonania usługi 24 h

Heating products in transport tanks steam 24 h

Heizung Produkte in Transportbehältern Dampf 24 h

KONTROLE WYMAZOWE ATP już w nasze firmie

Luminometr ATP

Test do weryfikacji skuteczności procesów mycia i dezynfekcji oraz do monitorowania stanu higieny maszyn, urządzeń, powierzchni produkcyjnych , zbiorników transportowych.

Wszyste prawa zastrzeżone ©. All right reserved