Jakość usług

Świadczymy wysoką jakość naszych usług, która jest spowodowana wdrożonym od ponad 16 lat systemem SQAS Tank Cleaning. Aby udoskonalić naszą jakość wykonywanych usług wdrożyliśmy system EFTCO Food, który funkcjonuje zgodnie z wytycznymi HACCP na podstawie Codexu Alimentarius.

Każdy zbiornik transportowy, który został umyty w naszej myjni posiada
Europejski dokument czyszczenia zbiornika transportowego EFTCO (ECD), zabezpieczony jest tak zwaną suchą pieczęcią. ZOBACZ WZÓR DOKUMENTU MYCIA EFTCO.

Klient, który przyjeżdża w celu umycia zbiornika transportowego wypełnia zlecenie mycia. ZOBACZ WZÓR ZLECENIA.

Na życzenie plombujemy zbiorniki transportowe po myciu.