Jakość usług

W naszej myjni posiadamy wewnętrzną kontrolę jakości, opartą o kompleksowy program mycia zbiorników i czystości obiektu, aktualnie jesteśmy na etapie określania procedur postępowania zgodnych ze standardami systemów ISO i HACCP.

Każdy zbiornik transportowy, który został umyty w naszej myjni posiada
Europejski dokument czyszczenia zbiornika transportowego ECD, zabezpieczony jest tak zwaną suchą pieczęcią. ZOBACZ WZÓR CERTYFIKATU.

Klient, który przyjeżdża w celu umycia zbiornika transportowego wypełnia zlecenie mycia. ZOBACZ WZÓR ZLECENIA.

Na życzenie plombujemy zbiorniki transportowe po myciu.